Lịch âm tháng

Dương lịch: Tháng 5 năm 2024

Âm lịch: Bắt đầu từ ngày 23/3 đến ngày 24/4

Tiết khí:

- Cốc vũ (từ 20h59 ngày 19/04/2024 đến 07h09 ngày 05/05/2024)

- Lập hạ (từ 07h10 ngày 05/05/2024 đến 19h58 ngày 20/05/2024)

- Tiểu mãn (từ 19h59 ngày 20/05/2024 đến 11h09 ngày 05/06/2024)

Tìm nhanh lịch

Xem lịch âm tháng 05/2024

T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Hoàng đạo Hắc đạo Bấm vào ngày để xem chi tiết